Tuesday, January 4, 2011

ಕನ್ನಡ ಗಣಕೀಕರಣದ ಏಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವನತಿ

ಕನ್ನಡ ಗಣಕೀಕರಣದ ಏಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವನತಿ

 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಗಣಕೀಕರಿಸಲು ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಬವಾಗಿ ಸುಮಾರು ೨೭ ವರ್ಷಗಳೇ ತುಂಬಿವೆ.

* ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋದನೆಗಳು ಆರಂಬವಾದ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ,
* ಗಣಕಗಳೆಂದರೇನು? ಎಂದು, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ,
* ಮಾಜಿ ಪ್ರದಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೊದಲೇ
* ವಿದೇಶಿಯರು ಬಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಮೊದಲೇ
* ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ

* ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿಷ್ಟತೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ,
* ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸು ಆಕೃತಿ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಕದ್ದು ಬರಹ ೧.೦ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ,
* ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ನುಡಿ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಇಂದ ಮಾಡಿಸುವ ಮೊದಲೇ,
* ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಬರಹ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಕದ್ದು, ಕಲಿತ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ,
* ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಕಲಿತ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ನುಡಿ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ  ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ,
 

೧೯೮೩ ರಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಗಣಕೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ವಿವಿದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸಂಶೋದನೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು/ದೆ.

೧೯೯೩ ರಿಂದ ೨೦೦೩ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಅನ್ವಯಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು (Application softwares) ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅತೀ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಸ್ತೀನಿ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳಿ ಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ,ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು
ಮುಖ್ಯಸ್ತರು
ಇಸವಿ
1
SRG Softwares Pvt.Ltd.
ಮುತ್ತುಕೃಷ್ನನ್
೧೯೮೪
CyberSpace MultiMedia Ltd,
ಆಕೃತಿ ಆನಂದ್
೧೯೮೩
AppleSoft
ಅನಬರಸನ್
-ಈಗ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ.
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ  ಕನ್ನಡ  ಭಾಷೆಗಾಗಿ / ಕನ್ನಡ  ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ದವಾದಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸ ಬೇಕಾದ ಅಂಶ.


ಮೊದಲಿಗೆ SRG Softwares Pvt Ltd.
ಕ್ರ.ಸಂ
ತಂತ್ರಾಂಶದ ಹೆಸರು
ತಂತ್ರಾಂಶದ ಉದ್ದೇಶ/ಉಪಯೋಗ
ಇಸವಿ
ಶಬ್ಧರತ್ನ
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪದ ಸಂಸ್ಕರಣ ತಂತ್ರಾಂಶ
೧೯೮೭
ವೀನಸ್
ಕನ್ನಡ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶ
೧೯೮೯
ಚಿತ್ರಕಲ
ಕನ್ನಡದ ದೂರ ದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು
೧೯೯೦
ಐನೆಕ್ಸ್
ದತ್ತಾಂಶ ತಂತ್ರಾಂಶ
೧೯೯೩
ವಿಂಕಿ
ವಿಂಡೋಸ್ ನ ಇತರೆ ಅನ್ವಯಿಕ ತಂತ್ರಾಮ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು
೧೯೯೪
ಕಾರ್ಯಲಯ
MS Office ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ
೧೯೯೯
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್
ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣ ತಂತ್ರಾಂಶ
೨೦೦೧
SRG ಬ್ರೌಸರ್
ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತೆ ಆಂತರಿಕ ಜಾಲ ಬ್ರೌಸರ್ similar IE, Firefox, etc
೨೦೦೩

ಈಗ CyberSpace Multimedia Ltd.
ಕ್ರ.ಸಂ
ತಂತ್ರಾಂಶದ ಹೆಸರು
ತಂತ್ರಾಂಶದ ಉದ್ದೇಶ/ಉಪಯೋಗ
ಇಸವಿ
1
ಆಕೃತಿ ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೊದಲ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಿದ್ದು
ಕನ್ನಡಸ ಮೊದಲ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಿದ್ದು.
ಕ್ರಾಂತಿ ಡೈಲಿ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಸಂಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ
ಗಳ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ.
೧೯೯೭
ಮತ್ತು
೧೯೯೮
2
Akruti SDK & WDK
For developing client-server and web applications in kannada
೨೦೦0
3
cyBANK & cyCRED
ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ
೨೦೦೧
4
eKaryalaya, eAdministration &
eGovernance
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದ ಪಡಿಸಿದ ಅನ್ವಯಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು
೨೦೦೨
5
cyDOCS
document management solution
೨೦೦೩
6
cyTRAN
report translator in kannada
೨೦೦೩
7
ಆಕೃತಿ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಪಾಂಟ್ಸ್ Embedde thin clients ಪೊರ್ ಕನ್ನಡ
೨೦೦೪

ಈಗ AppleSoft ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ
ತಂತ್ರಾಂಶದ ಹೆಸರು
ತಂತ್ರಾಂಶದ ಉದ್ದೇಶ/ಉಪಯೋಗ
ಇಸವಿ
ಸುರಭಿ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ MS Dos ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು.
೧೯೯೩
ಸುರಭಿ ಜೆಮ್
MS Dos ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಸಲು. ಮತ್ತು ಡಿ ಟಿ ಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶ
ಸುರಭಿ ಪ್ರೊ
MS Windows ೩.೦ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ/ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಟೈಪಿಸಲು
ಸಿಪ್
ಅನೇಕ ಕಡತಗಳನ್ನ, ಅನೇಕ ಕಡಕಿಗಳನ್ನ, ಹಾಗೂ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಕಡತಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ
ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಪದ ಸಂಸ್ಕರಣ
ಸುಬೇಸ್
ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಸ್ಕರಣ ತಂತ್ರಾಂಶ
Surabhi SDK
MS Windows ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
Surabhi 2000
SURABHI 2000 is an Input enabling software for Windows 95/98/NT 4.0/NTTSE/XP through the choice of keyboard layouts. It provides direct typing facilities using various standard keyboard layouts, enables Find and Replace, keyboarding is auto-sensitive, comes with collection of fonts and enables hot keys and shortcut keys. It works with all popular MS Windows based applications like MS Office, StarOffice, OpenOffice, Lotus Smart Suite, Pagemaker, Photoshop, Hot Potatoe etc.,.
SURABHI  UV
SURABHI UV is an Unicode Input enabling software for Windows XP through the choice of keyboard layouts. It provides direct typing facilities using various standard keyboard layouts, comes with collection of fonts and enables hot keys and shortcut keys. It works with all Unicode compliant MS Windows XP based applications like MS Office XP, StarOffice 6.0, OpenOffice 1.1, CorelDraw 12, Hot Potatoe 6.0 etc.,.
SURABHI TOOLS
SURABHI TOOLS, Is a collection of tools to support Indian Languages on the Tools of MS Office running on MS Windows. This includes tools such as Sorting, Text conversion, Auto correct, Date and Time, Numerals to text etc.
೧೦
SuJeeva
An interactive Web content enabling utility exclusively developed for Indian Languages to enable typing in Indian Languages in the Text fields, Text Area and Set fonts to Text fields, Text Area, Buttons and Body Text.
೧೨
e-Type
e-Type, is a compact embedded font solution developed exclusively to support Indian Languages and to facilitate localisation of Pagers, Mobile phones, Dot Matrix Printers and any digital gadgets. The compact code size also enables multi-lingual solutions in the power crunch digital gadgets. It is easy to implement, extremely portable and contains clear and understandable source code with documentation. With appropriate peripheral support like demo code, debug tools with source code and design manual, e-type enables excellent and seamless integration with short implementation period.
೧೩
Janani
Janani is first time effort to localize MS Windows 98 and applications running on it. Janani is a boon to Indians and Indian languages. Janani localises the User Interfaces such as Menus, Dialog boxes, Status bar texts, Help tips etc., of MS Windows 98 and enables seamless integration of Language and Technology.


ಕನ್ನಡದ ಗಣಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿದ್ದರು, ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿದ್ದವು, ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಎರ್ಡೂ ಸಮತೋಲವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತಿದ್ದವು.


ಆದರೆ ಇಸವಿ ೨೦೦೦ ಅಥ್ವ ಅದ್ರಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಸಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲ.


ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳದಂತೆ ಕನ್ನಡದ ಗಣಕೀಕರಣವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸ ಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಕಾಡ ತೊಡಗುತ್ತೆ.


ಅತ್ವ ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅವನತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೇ? ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಆ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಏನು ಕಾರ್ಣ ತಿಳಿಯ ಬೇಕಲ್ಲವೇ?

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಲಿಯುತ್ತಿರ್ರುವ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನುಡಿ ಅಥ್ವ ಬರಹ ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿನ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಲು ಸಾದ್ಯವೇ?
ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ಆರಂಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಂಟ್ ಗಳಾಗಿದ್ದವು,

ಆದರೆ ಉಳಿದ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏಕೆ ನಿಂತಿತು? ನಿಮ್ಮತ್ರ ಉತ್ತರವಿದೆಯೇ?

2 comments:

 1. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ:

  ೧. ಶೇಷಾದ್ರಿವಾಸು, ಬರಹ ಫಾಂಟ್ಸ್,
  ೨. ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್, ಕಲಿತ ಫಾಂಟ್ಸ್ , ನುಡಿ ಫಾಂಟ್ಸ್,
  ೩. ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ನ ಶ್ರೀನಾಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ , ಜೀ. ನ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ , ಡಾIIಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು
  ೪. ಹಲವರು ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರು.
  ೫. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.


  A. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವನ್ನು , ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೇಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.


  B. ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಗೆ, ೧. SRG Softwares Pvt.Ltd., ೨. CyberSpace MultiMedia Ltd,, ೩. AppleSoft, ಇ ಕಂಪನಿ ಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಗೆ ಏನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೇಳೆದಿದ್ದಾರೆ.


  C. ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಗೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮಾಡುವ ವಿದಾನವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

  D. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವರು ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್.

  E. ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್, ನುಡಿ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕದ್ದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬರಹ ವಾಸು.
  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಗಪ ಬರಹ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ನುಡಿ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದಾರ ಇದೆ.

  ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಅಕ್ಷರ (ಫಾಂಟ್) ವನ್ನು ಆಕೃತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕದ್ದದ್ದು ಎಂದು ಯಾರೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಸ್ವತಃ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು.

  ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಡಾ. ಯು. ಬಿ. ಪವನಜ ಹಾಗು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ. ಇವರುಗಳು ನಮಗೆ ಬರೆದ ಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಆಕೃತಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮಾಲಿಕರಾದ ಆನಂದ್ ಸಹ,
  ೧. ಶೇಶಾದ್ರಿ ವಾಸು ಬರಹದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿ ಫಾಂಟ್ ಕದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  ೨. ನಂತರ ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ತಿನವರು ಬರಹ ಫಾಂಟ್ ಕದ್ದು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ, ಈಕವಿ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕಂಬಾರ, ಹಳೆಮನೆ ಮತ್ತು ಇತರರು, ೨೦೦೪ ರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

  ReplyDelete
 2. ಸುಳ್ಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಹೇಳುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉದ್ದಾರ ಹಾದಗೆ

  ವಾಸು ಕದ್ದು ಬರಹ ೧.೦ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ,
  ಮುಂದಿನ ಬರಹ ೨.೦ , ೩.೦, ೪.೦, ೫.೦, ೬.೦, ೭.೦, ೮.೦ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

  ವಾಸು ನಾನು ಕದ್ದು ಬರಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ?

  ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ್ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ
  ಶೇಷಾದ್ರಿ ವಾಸು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗ

  ಹವ್ಯಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗ ವಾಸು ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಗಪ,
  ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ.

  ಇವೆರಡು ಹವ್ಯಾಸಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಗೆ " ಕರಟಕ ಮತ್ತು ದಮನಕ " ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.

  ReplyDelete